У граду Њу Делхи, Индија, од 17-24. септембра 2022. године одржан је  IX. састанак Управљачког тела FАО Међународног споразума о биљним генетичким ресурсима за храну и пољопривреду - International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Аgriculture (ITPGRFA) https://www.fao.org/plant-treaty/en/.

Састанку је присуствовало преко три стотине делегата и националних координатора из 147 земаља потписница Међународног споразума, као и посматрачи из међународних  и невладиних организација који у свом делокругу рада имају област очувања и одрживог коришћења биљних генетичких ресурса. Поред делегата из целог света из Србије присуствовали су: Маја Јечменица, руководилац Банке биљних гена и Милена Савић Иванов, национални координатор за биљне генетичке ресурсе, испред Дирекција за националне референтне лабораторије.

После дводневних регионалних конслутација, где су делегати из Србије активно учествовали у Европској регионалној групи, одржан је низ пленарних седница где су делегати из целог света давали саопштења према дневном реду састанка. Делегате су после свечане церемоније отварања поздравили Генерални директор FAO UN, министар пољопривреде Владе Индије и секретар Међународног уговора.

Током пауза састанка су одржавани и додатни догађаји на теме од значаја, као и изложбе биљних генетичких ресурса од стране пољопривредних произвођача, где су делегати могли да сагледају само један мањи део огромног агробиодиверзитета Индије.

У оквиру догађаја обављена је посета најважнијим институцијама земље домаћина Индије које се баве очувањем ових ресурса: Институту за пољопривреду, Бироу за биљне генетичке ресурсе и Националној банци биљних гена Индије.

Истовремено са трајањем састанка, била је свечано отворена Изложба о резултатима пројеката FАО Benefit Sharing Fund (BSF), где је представљен и пројекат из Србије под називом GRAINEFIT, који је финансиран из средстава поменутог фонда, а веома успешно га реализује Институт за ратарство и повртарство Нови Сад са колегама из Бугарске http://ifvcns.rs/projekat-grainefit-instituta-za-ratarstvo-i-povrtarstvo-izabran-za-finansiranje-od-fao/

Међународни споразум о биљним генетичким ресурсима за храну и пољопривреду – (ITPGRFA) је закључен 2001. године, а ступио је на снагу 2004. године када га је ратификовало четрдесет земаља.  ITPGRFA допуњује Глобални акциони план - Global Plan of Action (GPA), и може се посматрати као део глобалног система очувања биљних генетичких ресурса.  

Наша земља је 2002. године потписала овај значајан међународни споразум, а затим га је 2013. године и прихватила у Скупштини Републике Србије, Законом о прихватању Међународног споразума о биљним генетичким ресурсима за храну и пољопривреду („Сл  гласник РС, Међународни уговори“ бр. 1/2013)
http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2013_02/t02_0034.htm

Циљеви овог међународног споразума су очување и одрживо коришћење свих биљних генетичких ресурса за храну и пољопривреду, као и праведна и равномерна расподела добити која произилази из њиховог коришћења, а све у складу са Конвенцијом о биодиверзитету - Convention on Biological Diversity (CBD), за одрживу пољопривреду и прехрамбену сигурност.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Дирекција за националне референтне лабораторије, својим активним учешћем, комуникацијом у радним панелима и кроз размену искустава са колегама из целог света, допринели су развоју међународних токова у овој области, видљивости и заступљеност Републике Србије у коресподентном Међународном уговору, препознати као одговоран и поуздан чинилац који редовно измирује преузете обавезе и доприноси очувању биљно генетичких ресурса.