Дирекцијa за националне референтне лабораторије, израдила је Водич за узимање узорака сировог млека (број 320-47-00622/2020-13 издање 1 од 27.01.2020.) који представља литературу у процесу стручног оспособљавања и обучавања узоркивача сировог млека.

У просторијама Дирекције за националне референтне лабораторије 27.02.2020. и 28.02.2020. извршиће се обука узоркивача сировог млека Пољопривредних стручних и саветодавних служби са целокупне територије Р. Србије према Плану и програму обуке за узимање узорака сировог млека  (број 153-00-2/2020-13 издање 1 од 20.02.2020.).