У периоду од 09-13.09.2013. године у Дирекцији за националне референтне лабораторије (ДНРЛ) спроведена је обука организована у оквиру EU Twinning пројекта “Јачање капацитета Дирекције за националне референтне лабораторије” на тему примена савремених молекуларних техника у дијагностици штетних организама биљака.

Ова обука представља наставак активности у оквиру компоненте 1 “Јачање капацитета”, а конкретно се односила на спровођење молекуларних дијадностичких тестова у циљу идентификације инсеката и нематода, штетних организама на биљу.

Стручњак EU Twinning пројекта, који је руководио обуком је био Барт ван де Фосенберг, молекуларни биолог из Националног Референтног Центра организованог у оквиру Националне организације за заштиту биЉа Холандије.

Обуци су, осим представника ДНРЛ из фитосанитарне лабораторије, присуствовали и представници Института за заштиту биља и животне средине из Београда, као и представник ПСС Институт Тамиш Панчево из Панчева.

Комплетни дијагностички протоколи су спроведени у лабораторијама ДНРЛ, на опреми која је власништво ДНРЛ, а донирана је од стране Делегације Европске Уније у Републици Србији у складу са уговором бр. 10СЕР01/22/12 “Донација опреме Дирекцији за националне референтне лабораторије у ланацу безбедности хране”.

Током обуке спроведени су дијагностички протоколи у циљу идентификације четири врсте рода Liriomyza и Meloidogyne chitwoodi i Meloidogyne fallax. Протоколи екстракције ДНК су спроведени на инактивисаним узорцима које је господин Барт ван де Фосенберг донео из своје лабораторије из Холандије. За идентификацију Liriomyza spp спроведен је конвенционалан PCR (реакција ланчаног умножавања полимеразом) поступак, као и RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) поступак у циљу идентификовања конкретних врста наведеног рода.

Real-time PCR поступак је примењен у циљу идентификације нематода Meloidogyne chitwoodi и Meloidogyne fallax.

У свим случајевима је рађена оптимизација протокола, тако да је осим рада на конкретним протоколима, објашњен методолошки приступ приликом оптимизације било којег протокола.

Упоредо са спровођењем молекуларних процедура, господин Барт ван де Фосенберг је током рада у лабораторији инсистирао на примени и дефинисању свих елементата који су генерално битни за увођење система квалитета у лабораторију, као и на свим елементима који чине саставни део стандардних оперативних процедура, а који ће бити инкорпорирани у документацију неопходну за поступак акредитације наше лабораторије.


Галерија фотографија

Obuka septembar 2013
Obuka septembar 2013
Obuka septembar 2013
Obuka septembar 2013
Obuka septembar 2013
Obuka septembar 2013
Obuka septembar 2013
Obuka septembar 2013