Дирекција за националне референтне лабораторије, организује и позива вас на семинар под називом КВАЛИТЕТ МЛЕКА, ХИГИЈЕНА МУЖЕ И УЗОРКОВАЊЕ СИРОВОГ МЛЕКА, ЈУН 2019

Kако би подржали напоре у испуњавању захтева за правилну и квалитетну производњу сировог млека као и службене контроле параметара сировог млека на целокупној територији Републике Србије МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, Дирекција за националне референтне лабораторије уз подршку УНДП Србија, организује семинар под називом „КВАЛИТЕТ МЛЕКА, ХИГИЈЕНА МУЖЕ И УЗОРКОВАЊЕ СИРОВОГ МЛЕКА“.

Министарство предузима активности и улаже значајна материјална средства за унапређење квалитета производње млека у Републици Србији. У протеклом периоду обезбедили смо неопходне услове за испитивање сировог млека у Дирекцији за националне референтне лабораторије, Лабораторија за безбедност хране, хране за животиње и испитивање квалитета млека. Лабораторија је акредитована према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 и спроводи анализе сировог млека, користећи најсавремнеију опрему.

Циљ семинара је унапређење знања о квалитету и оцени сировог млека, факторима који утичу на резултате испитивања, правилном узорковању сировог млека, значајности спровођења контроле сировог млека у складу са законском регулативом и правилницима као и субвенционисању квалитета сировог млека на основу резултата добијених испитивањем у овлашћеној лабораторији.

Позивамо вашег представника за квалитет и оцену сировог млека. По завршеном семинару, учесницима семинара ће се издати потврда-сертификат.

Датум семинара

24-25.06.2019.

Место одржавања

Дирекција за националне референтне лабораторије, Београд

Адреса одржавања

Батајнички друм 7 део, број 10, Земун

Предавачи

др Славољуб Станојевић
Тамара Бошковић, ДВМ
Проф. др Вера Катић
мр Вида Живковић
Андреа Кос, спец.мик.нам.
Горан Зебић, дипл.инг.прех.тех.

програм семинара

9:00-10:00h

Регистрација учесника

10:00-10:20h

Уводна реч и отварање
 др Ненад Доловац директор и представник УНДП_а Србија

10:10-10:50h

Хигијена на фарми за производњу млека

11:00-11:45h

Квалитет сировог млека, утицај на хемијски састав, укупан број бактерија, број соматских ћелија, остатке антибиотика и афлатоксина

11.45-12.00h

Пауза

12.00-12.30h

Правилник о квалитету сировог млека и обавеза анализа сировог млека и Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране животињског порекла.

12.35-13.00h

Узорковање сировог млека транспорт и чување узорака до анализе.

13.00-13.10h

Пауза

13.10-13.45h

Методе испитивања сировог млека, фактори који утичу на резултате испитивања и обезбеђивање валидности резултата. Специфични захтеви за узорковање.

13.30-14.00h

Дискусија

Пријаве за семинар послати до 18.06.2019. на е-пошту svetlana.djogostanojevic@minpolj.gov.rs попуњавањем образца у прилогу.

По пријављивању добићете обавештење ког дана је ваш представник распоређен за похађање семинара.

У случају већег броја пријављених учесника семинар ће се организовати у додатним терминима. За информације контактирати радним даном на 011/377-20-94, у периоду од 10:00-12:00h

Преузмите текст у pdf формату.

Преузмите образац за пријаву у word формату.