Sala za konferencije

Набавка добра - опрема за лабораторијска испитивања квалитета млека:
1. Уређај за аутоматску и брзу анализу састава сировог млека и одређивање броја соматских ћелија у сировом млеку из једног узорка (1 комад), са припадајућим реагенсима за анализу минимум 10.000 узорака;
2. Уређаји  за аутоматско и брзо одређивање укупног броја бактерија у сировом млеку из једног узорка (2 комада), са припадајућим реагенсима за анализу минимум 10.000 узорака по уређају (укупно минимум 20.000 узорака).
Пратеће услуге: испорука, инсталација и пуштање у рад, обука.