Sala za prezentacije
pomoc nastradalima u poplavama

Obaveštavamo vas da je od 18. maja 2014. godine aktivan PayPal račun preko koga je moguće uplatiti humanitarnu pomoć za žrtve poplava u Republici Srbiji iz 193 zemlјe i regiona.

Račun pripada Misiji Republike Srbije pri Evropskoj Uniji u Briselu, a sredstva koja se uplate korišćenjem PayPal servisa se direktno prebacuju na namenski račun Vlade Republike Srbije otvoren za pomoć otklanjanja posledica vanrednih okolnosti – poplava.

Adresa preko koje je moguće izvršiti uplatu pomoći korišćenjem PayPal servisa je: http://www.floodrelief.gov.rs/

Na ovoj adresi nalaze se i podaci o drugim mogućnostima za uplatu humanitarne pomoći za žrtve poplava u Republici Srbiji.


Obuka u okviru EU Twinning projekta “Jačanje kapaciteta Direkcije za nacionalne referentne laboratorije”

U periodu od 09-13.09.2013. godine u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije (DNRL) sprovedena je obuka organizovana u okviru EU Twinning projekta “Jačanje kapaciteta Direkcije za nacionalne referentne laboratorije” na temu primena savremenih molekularnih tehnika u dijagnostici štetnih organizama bilјaka.
Ova obuka predstavlјa nastavak aktivnosti u okviru komponente 1 “Jačanje kapaciteta”, a konkretno se odnosila na sprovođenje molekularnih dijadnostičkih testova u cilјu identifikacije insekata i nematoda, štetnih organizama na bilјu....

Detaljnije

O Direkciji

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije (u daljem tekstu: Direkcija), osnovana je kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sa zadatkom da se u okviru kompleksa nekadašnje banke biljnih gena uspostave i puste u rade nacionalne laboratorije u oblasti zdravlja bilja, mikrobiologije hrane, ispitivanja fiziko hemijskih parametara u hrani i ispitivanju kvaliteta mleka...

Detaljnije

Dokumenta - Zakon o bezbednosti hrane

Ovim zаkonom uređuju se opšti uslovi zа bezbednost hrаne i hrаne zа životinje, obаveze i odgovornosti subjekаtа u poslovаnju hrаnom i hrаnom zа životinje, sistem brzog obаveštаvаnjа i uzbunjivаnjа, hitne mere i uprаvljаnje kriznim situаcijаmа, higijenа i kvаlitet hrаne i hrаne zа životinje...

Detaljnije

Mreža veterinarskih i fitosanitarnih laboratorija u republici Srbiji

Republika Srbija ima uspostavljen sistem ovlašćenih laboratorija za obavljanje laboratorijskih ispitivanje i dijagnostiku zaraznih bolesti životinja i ispitivanje bezbednosti hrane animalnog i biljnog porekla. Ovu mrežu čine veterinarski naučni i specijalistički instituti, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, akreditovane laboratorije Fakulteta veterinarske medicine i druge ovlašćene laboratorije...

Detaljnije

Dokumenta - Nacrt zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja

Ovim zаkonom uređuje se proizvodnjа, kontrolа proizvodnje, dorаdа, utvrđivаnje kvаlitetа...

Detaljnije