Direkcija za nacionalne referentne laboratorije

Adresa: Batajnički drum 7, deo br. 10, 11186 BEOGRAD, SRBIJA

Faks: +381 11 377 20 25


V.D. Direktora

Aleksandra Božić

Tel: +381 11 377 20 70


Kontakt osoba

Vanja Petrić

Tel: +381 64 868 14 33

Tel: +381 11 377 20 10


Odgovorno lice za veb prezentaciju

Irena Vučić, samostalni savetnik

Tel:+381 11 377 20 84


Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Dr Slavoljub Stanojević

Tel: +381 11 377 20 11


Laboratorija za bezbednost i kvalitet mleka i mikrobiološka laboratorija za bezbednost hrane i hrane za životinje

Načelnik: Dr Slavoljub Stanojević

Tel: +381 11 377 20 11

Tel: +381 11 377 20 14 - PRIJEM

Slobodanka Inić

Tel:+381 64 868 14 31


Laboratorija za fizičko hemijska ispitivanje hrane i hrane za životinje

Rukovodilac laboratorije Saša Bilek

Tel:+381 64 868 14 36

Tel: +381 11 375 01 99 - PRIJEM

Tanja Nikić

Laboratorija za fitosanitarna ispitivanja i ispitivanja kvaliteta semena

Tel: +381 11 377 21 33

Tel:+381 64 868 09 19


Banka biljnih gena

Rukovodilac Maja Ječmenica

Tel:+381 64 805 58 00