Direkcija za nacionalne referentne laboratorije

Adresa: Batajnički drum 7, deo br. 10, 11186 BEOGRAD, SRBIJA

Fax: +381 11 377 20 25


Direktor

dr Nenad Dolovac

Tel: +381 11 377 20 70


Kontakt osoba

Vanja Petrić

Tel: +381 11 377 20 11


Odgovorno lice za web prezentaciju

Irena Vučić, samostalni savetnik

Tel: +381 11 377 20 24