Direkcija za nacionalne referentne laboratorije

Adresa: Batajnički drum 7, deo br. 10, 11186 BEOGRAD, SRBIJA

Fax: +381 11 377 20 25


Direktor

Goran Zebić

Tel: +381 11 377 20 70


Pomoćnik direktora

Dragan Despotović

Tel: +381 64 868 14 30


Kontakt osoba

Vanja Petrić

Tel: +381 64 868 14 33

Tel: +381 11 377 20 10


Odgovorno lice za web prezentaciju

Irena Vučić, samostalni savetnik

Tel: +381 11 377 20 24


Laboratorija za bezbednost hrane,hrane za životinje i ispitivanje kvaliteta mleka

Rukovodilac laboratorije Goran Zebić

Tel:+381 64 868 14 27

Tel: +381 11 377 20 14 - PRIJEM

Slobodanka Inić

Tel:+381 64 868 14 31


Laboratorija za fizičko hemijska ispitivanja hrane i ispitivanje ostataka veterinarskih lekova, pesticida i drugih štetnih materija u hrani i hrani za životinje

Rukovodilac laboratorije Saša Bilek

Tel:+381 64 868 14 36

Tel: +381 11 375 01 99 - PRIJEM

Tanja Nikić

Fitosanitarna laboratorija

Tel: +381 11 377 21 33

Rukovodilac Aleksandra Božić

Tel:+381 64 868 09 19


Banka bilјnih gena

Rukovodilac Maja Ječmenica

Tel:+381 64 805 58 00