inputi u organskoj proizvodnji

У органској производњи могу се користити спољашњи инпути у мери која је неопходна у процесу производње, и то:


РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛСРЕДСТВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕЊИВАЧИ ЗЕМЉИШТА ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУСРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИДОДАЦИ У ПРЕРАДИ ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА


ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ


СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ