izgled laboratorije

Banka bilјnih gena obavlјa poslove koji se odnose na:

  • srednjeročno čuvanje i pripremu za dugoročno čuvanje uzoraka semena u Nacionalnoj kolekciji;
  • organizaciju čuvanja i održavanja kolekcija sadnog materijala;
  • registraciju uzoraka semena, njihovo čišćenje, ispitivanje klijavosti i kvaliteta, ispitivanje vlage, sušenje, pakovanje, skladištenje i održavanje;
  • organizaciju umnožavanja i regeneracije uzoraka;
  • vođenje pripadajuće baze podataka;
  • pripremu procedura i standarda za rad Banke bilјnih gena,
  • pripremu Nacionalnog programa očuvanja bilјnih genetičkih resursa i Zakona o upravlјanju bilјnim genetičkim resursima,
  • saradnju sa drugim bankama bilјnih gena u svetu, domaćim i stranim naučno–istraživačkim institucijama i organizacijama,
  • kao i  druge poslove iz oblasti očuvanja i održivog korišćenja bilјnih genetičkih resursa.