Sala za prezentacije

Kvalitet mleka, higijena muže i uzorkovanje sirovog mleka, jun 2019

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, organizuje i poziva vas na seminar pod nazivom KVALITET MLEKA, HIGIJENA MUŽE I UZORKOVANјE SIROVOG MLEKA, JUN 2019

Kako bi podržali napore u ispunjavanju zahteva za pravilnu i kvalitetnu proizvodnju sirovog mleka kao i službene kontrole parametara sirovog mleka na celokupnoj teritoriji Republike Srbije MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, Direkcija za nacionalne referentne laboratorije uz podršku UNDP Srbija, organizuje seminar pod nazivom „KVALITET MLEKA, HIGIJENA MUŽE I UZORKOVANјE SIROVOG MLEKA“.
...

Read more

Usvojena nova Uredba Evropske unije o organskoj proizvodnji

Evropsko veće je usvojilo novu Uredbu o organskoj proizvodnji i obeležavanju organskih proizvoda:
Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

Nova uredba će se primenjivati od 1. januara 2021. godine.
...

Detalјnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
VODOPRIVREDE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS" broj 79/05, 81/05-ispr., 83/05-ispr., 64/07, 67/07 ispr., 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-7303/2017 od 01.08.2017. godine i Zaklјučka o izmeni Zaklјučka 51 broj: 112-7303/2017 od 01.08.2017. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-9113/2017 od 29.09.2017. godine, oglašava
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
...

Read more

About directorate

Directorate of National Reference Laboratory was established by Article 18 of Food Safety Law (“Službeni glasnik RS“ No. 41/09). As an administrative body within the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, Directorate performs tasks within the field of food safety, animal health, plant health, agricultural and decorative plants, residues, milk and plant gene bank, and carries out other activities in this area...

Read more

Dokumenta - Zakon o bezbednosti hrane

Ovim zаkonom uređuju se opšti uslovi zа bezbednost hrаne i hrаne zа životinje, obаveze i odgovornosti subjekаtа u poslovаnju hrаnom i hrаnom zа životinje, sistem brzog obаveštаvаnjа i uzbunjivаnjа, hitne mere i uprаvljаnje kriznim situаcijаmа, higijenа i kvаlitet hrаne i hrаne zа životinje...

Read more