Sala za prezentacije
pomoc nastradalima u poplavama

Обавештавамо вас да је од 18. маја 2014. године активан PayPal рачун преко кога је могуће уплатити хуманитарну помоћ за жртве поплава у Републици Србији из 193 земље и региона.

Рачун припада Мисији Републике Србије при Европској Унији у Бриселу, а средства која се уплате коришћењемPayPal сервиса се директно пребацују на наменски рачун Владе Републике Србије отворен за помоћ отклањања последица ванредних околности – поплава.

Aдресa преко које је могуће извршити уплату помоћи коришћењем PayPal сервиса je: http://www.floodrelief.gov.rs/

На овој адреси налазе се и подаци о другим могућностима за уплату хуманитарне помоћи за жртве поплава у Републици Србији.


Обука у оквиру EU Twinning projekta “Јачање капацитета Дирекције за националне референтне лабораторије”

У периоду од 09-13.09.2013. године у Дирекцији за националне референтне лабораторије (ДНРЛ) спроведена је обука организована у оквиру EU Twinning пројекта “Јачање капацитета Дирекције за националне референтне лабораторије” на тему примена савремених молекуларних техника у дијагностици штетних организама биљака.
Ова обука представља наставак активности у оквиру компоненте 1 “Јачање капацитета”, а конкретно се односила на спровођење молекуларних дијадностичких тестова у циљу идентификације инсеката и нематода, штетних организама на биљу...

Детаљније

О дирекцији

Дирекција за националне референтне лабораторије (у даљем тексту: Дирекција), основана је као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, са задатком да се у оквиру комплекса некадашње банке биљних гена успоставе и пусте у раде националне лабораторије у области здравља биља, микробиологије хране, испитивања физико хемијских параметара у храни и испитивању квалитета млека...

Детаљније

Документа - Закон о безбедности хране

Овим законом уређују се општи услови за безбедност хране и хране за животиње, обавезе и одговорности субјеката у пословању храном и храном за животиње, систем брзог обавештавања и узбуњивања, хитне мере и управљање кризним ситуацијама, хигијена и квалитет хране и хране за животиње...

Детаљније

Мрежа ветеринарских и фитосанитарних лабораторија у републици Србији

Република Србија има успостављен систем овлашћених лабораторија за обављање лабораторијских испитивање и дијагностику заразних болести животиња и испитивање безбедности хране анималног и биљног порекла. Ову мрежу чине ветеринарски научни и специјалистички институти, Институт за хигијену и технологију меса, акредитоване лабораторије Факултета ветеринарске медицине и друге овлашћене лабораторије...

Детаљније

Документа - Нацрт закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља

Овим законом уређује се производња, контрола производње, дорада, утврђивање квалитета...

Детаљније