Дирекција за националне референтне лабораторије

Адреса: Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Земун

Факс+381 11 377 20 25


Директор

Славољуб Станојевић, в.д. директора

Тел: +381 11 377 20 70


Контакт особа

Милица Блажић

Тел: +381 11 377 20 80


Одговорно лице за веб презентацију

Ирена Вучић, руководилац лабораторије

Тел:+381 11 377 20 24