nacionalni znak
nacionalni znak

Izgled nacionalnog znaka

Sertifikovani organski proizvodi nose oznaku «Organski proizvod» , nacionalni znak i logo, odnosno broj koda ovlašćene kontrolne organizacije.

Prilikom stavlјanja organskih proizvoda u promet, proizvođač mora da poseduje važeći sertifikat koji je izdala ovlašćena kontrolna organizacija, odosno potvrdu ako je u pitanju uvoz.

Proizvodi bilјnog porekla iz perioda konverzije koji sadrže isklјučivo jedan sastojak polјoprivrednog porekla mogu se obeležiti oznakom „PROIZVOD IZ PERIODA KONVERZIJE” i kodom/logom ovlašćene kontrolne organizacije. Uslovi za upotrebu oznake i nacionalnog znaka propisani su Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje („Sl. glasnik RS”, br. 48/11 i 40/12) u poglavlјu VIII. (čl. 132. – 140).