Grupa za organsku proizvodnju

Besplatan softver za organske proizvođače

Polјoprivrednici koji se bave organskom bilјnom proizvodnjom dobili su mogućnost besplatnog korišćenja mobilne aplikacije pod nazivom Agrolife, koja će im olakšati administrativne poslove i praćenje aktivnosti u polјu. Takođe, Agrolife aplikacija doprineće modernizaciji poslovanja proizvođača.
...

Detalјnije

Usvojena nova Uredba Evropske unije o organskoj proizvodnji

Evropsko veće je usvojilo novu Uredbu o organskoj proizvodnji i obeležavanju organskih proizvoda:
Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

Nova uredba će se primenjivati od 1. januara 2021. godine.
...

Detalјnije