ovlascene kontrolne organizacije

У складу са чланом 9. Закона о  органској производњи („Службени гласник РС“, број 30/10) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је за 2018. годину овластило пет контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи:

Број кода

Овлашћена контролна организација

RS-ORG-001

ORGANIC CONTROL SYSTEM
Трг цара Јована Ненада 15/I, Суботица
телефон: 024/521-130
e-mail: administracija@organica.rs
website: http://www.organica.rs/

RS-ORG-002

TMS CEE
Рудничка 2, Београд
телефон: 011/2441-111
e-mail: office@tms.rs
website: http://www.tms.rs/sr/usluge/sertifikacija-proizvoda/organska-proizvodnja

RS-ORG-006

ECOCERT BALKAN
Главна 13м/III, Земун, Београд
тел.: 011/2198-352
e-mail: office.balkan@ecocert.com
website: http://www.ecocert.rs/

RS-ORG-008

CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA
Змаја од Ноћаја 11, Београд
тел.: 011/2625-077
e-mail: valentina.vracar@cin.co.rs
website: https://www.cin.co.rs/sertifikacija

RS-ORG-009

ECOVIVENDI
Воје Вељковића 5/III, Београд
тел.: 011/2451-377
e-mail: office@ecovivendi.rs
website: http://ecovivendi.rs

Овлашћење се издаје на период од годину дана и може се продужити у складу са условима који су предвиђени законом.

Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи  подноси се до 30. јуна текуће године за наредну годину.

Овлашћена контролна организација може у истом року поднети захтев за обнављање овлашћења за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи.

Обрасци захтева су у секцији: Обрасци


Документа