grupa za organsku proizvodnju

Усвојена нова Уредба Европске уније о органској производњи

Европско веће је усвојило нову Уредбу о органској производњи и обележавању органских производа:
Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

Нова уредба ће се примењивати од 1. јануара 2021. године.
...

Детаљније